MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR

1.1. SATICI (Hizmeti Sunan):

Ünvanı: İlken Eğitim Yönetim Stratejik Danışmanlık Ltd. Şti. (Bundan böyle iş bu sözleşmede İlkuzem olarak anılacaktır) Adres: Murat Reis Mah. Gazi Cad. No:47 Üsküdar-İST Email: bilgi@ilkuzem.com Telefon: 0216 443 63 63 Mersis No: 0473058388900001

1.2. ALICI (Tüketici):

Adı/Soyadı/Ünvanı: [fatura-kullanici-adi]

Adres: [fatura-adresi]

Telefon:

Email:

2) KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Tüketicinin www.ilkuzem.com internet sitesinden elektronik ortamda satın aldığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3) SÖZLEŞME KONUSU HİZMET ve ÖDEME ŞEKLİ

3.1- Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki şekildedir: Formun Altı

3.2- Ödeme Şekilleri:

a) Kredi Kartı ile Ödemeler: Kredi kartı ile taksitli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Tüketici, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve tüketici arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Havale/Eft ile Ödeme Tüketici satın almış olduğu hizmet bedelini ilkuzem’in internet sitesinde belirtilen banka hesabına havale veya eft yoluyla tam ve eksiksiz tutarda yatırmakla yükümlüdür. Hizmet bedeli tüketici tarafından yatırılmadığı takdirde tüketiciye hizmet sunumu yapılmaz. ilkuzem tarafından tüketiciye hizmet bedelinin taksitlendirilmesi seçeneğinin sunulduğu durumlarda tüketici aylık taksitlerini hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın zamanında ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Taksitlerin hiç ya da gereği gibi ödenmeyerek tüketicinin temerrüde düşmesi durumunda, kalan borcun tamamı muaccel hale gelir ve İlkuzem tüm hizmet bedelini talep hakkına sahip olur. Tüketicinin temerrüde düştüğü hallerde İlkuzem’in icra ve sair yasal yollara başvurmanın yanı sıra tüketiciye verilen eğitim hizmetini durdurma hakkı bulunmaktadır. Tüketici tüm bu hususları bildiğini, edimini gereği gibi ifa etmemesi sonucunda karşılaşacağı sonuçları anladığını ve başta temerrüt faizi olmak üzere, İlkuzem’in uğrayacağı zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4) CAYMA HAKKI

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin Cayma Hakkının İstisnalarının düzenlendiği 15. maddesinin ğ fıkrası uyarınca; ‘Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler’ cayma hakkının istisnası niteliğindedir. İlkuzem tarafından tüketiciye sunulan hizmet belirtilen istisna kapsamında yer aldığından tüketicinin iş bu sözleşme yönünden cayma hakkı bulunmamaktadır.

5) ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

Sözleşme konusu hizmetin savaş, sıkı yönetim, olağanüstü hal, ülkeler arası diplomatik kriz, doğal felaketler, isyan, halk hareketleri veya büyük çaplı hastalık veya salgın, pandemi ve mücbir sebep sayılabilecek diğer haller nedeniyle, İlkuzem tarafından ifa edilememesi durumlarında, ifa edilmiş bütün hizmetlere dair haklar saklı kalmak koşuluyla hizmeti sunulamamış konulara dair ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıdaki gibidir:

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, Tüketici ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka Tüketiciye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. İlkuzem bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Tüketicinin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Tüketicinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Tüketici iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kredi kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda İlkuzem, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Tüketiciye nakit para ile ödeme yapamaz. İlkuzem, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, İlkuzem ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Tüketiciye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, İlkuzemin Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü İade, Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır. İlkuzem tüketiciye hizmet bedelinin tamamını banka aracılığıyla tek seferde geri öder. İlkuzem tarafından hiçbir surette tüketiciye elden nakit olarak para iadesi yapılmaz.

c) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma ve iade hakkı olmamakla birlikte İlkuzem’in iptal talebini kabul etmesi durumunda ödenen kayıt bedelinin %10’luk kısmını cezai şart, gönderilen yayınların kullanılmamış olsa dahi bedeli ve girilmese dahi işlenmiş olan derslerin liste fiyatı üzerinden hesaplanmış saat ücretinin karşılığı bedelin toplamı öğrenciden alınmış olan ücretten kesilerek kalan ücret iade edilir.

6) TESLİMAT ŞEKLİ

Teslimat şekli: Elektronik ortamda online teslimat Teslim Edilecek Kişi: E-posta Adresi: Adres: İlkuzem tarafından satışa sunulan eğitim hizmeti elektronik ortamda gerçekleştirilmekte olup, sözleşme konusu hizmet ödeme ile birlikte tüketicinin kullanımına açılmaktadır. Bu nedenle satışa sunulan hizmetin herhangi bir kargolama işlemi söz konusu değildir. İlkuzem satın almadan itibaren en geç 1 hafta içerisinde alınan hizmetin kullanıma açıldığına dair sözlü veya yazılı olarak tüketiciyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Tüketiciye E-posta-SMS veya Müşteri Hizmetleri Temsilcisi kanalıyla yapılan her türlü bildirim geçerlidir. Satın alınan hizmet ile birlikte tüketiciye basılı yayın veya kitap hediye edildiği durumlara tüketiciden herhangi bir kargo ücreti alınmaz. Ancak tüketicinin adres bilgilendirme hatasından veya ihmalinden kaynaklı kargo iadelerinde kargo ücreti tüketiciye aittir İlkuzem tedarik aşamasında sıkıntı yaşanan hediye yayınları aynı neviden başka yayınlarla değiştirme hakkını saklı tutar.

7) ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

7.1- Bu kayıt formunu onaylayan öğrenci kendisiyle ilgili ilkuzem’de ve şirkete ait diğer markalar üzerinden yapacağı her türlü tanıtım amaçlı paylaşımlara, adının ve soyadının sosyal medya içeriklerinde kullanılmasına, başarı listelerinde yazılmasına KVKK hükümlerine uygun olarak izin vermiş, açık rıza vermiş sayılır.

7.2- Öğrenciler sisteme kayıt yapılırken adreslerini açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde bildirmek zorundadır. Bu bildirimi eksik gerçekleştiren öğrenci şirketin bu sebeple maruz kaldığı kargo ve tüm giderlerinden sorumlu olacaktır. Öğrenci adres ve telefon değişikliğini yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Adres ve telefon değişikliğini yazılı olarak bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci şirketin bu sebeple maruz kaldığı kargo ve tüm giderlerinden sorumlu olacaktır.

7.3- Dönem sonu yapılacak kamplara katılmak isteyen o yıla ait online veya offline tüm dersler eğitim paketlerini almış olan öğrenciler  daha önce kayıt yaptırmayıp ilk kez kampa kayıt yaptıran öğrencilere göre %50 burs indirimli kayıt olma hakkına sahip olacaktır.

7.4-  İlkuzem üzerinden sunulmuş olan;

a) 2024 Ocak ayı itibariyle satışa açılmış olan Adli-İdari Hâkimlik sınavı eğitim paketinde erişim süresi 2024 yılı içinde yapılacak Adli-İdari Hâkim Yardımcılığı Sınavına kadardır. Öğrenci sınava kadar sınırsız erişime sahip olacak olup sınavın yapıldığı günün ertesi günü erişim sağlayamayacaktır. Sınavın her yıl planlandığı şekilde ve tarihlerde yapılmaması halinde erişim süresi 31.12.2024 tarihine kadar tanımlanacak olup 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle erişim kapatılacaktır.

b) Avukatlık için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı eğitim paketinde erişim süresi 2024 yılı içinde yapılacak Hukuk Meslekleri Giriş Sınavına kadardır. Öğrenci sınava kadar sınırsız erişime sahip olacak olup sınavın yapıldığı günün ertesi günü erişim sağlayamayacaktır. Sınavın her yıl planlandığı şekilde ve tarihlerde yapılmaması halinde erişim süresi 31.12.2024 tarihine kadar tanımlanacak olup 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle erişim kapatılacaktır.

c) Hâkim/Savcılık için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Ön Sınavı paketinde erişim süresi 2024 yılı içinde yapılacak Adli-İdari Hâkim Yardımcılığı Sınavına kadardır. Sınavın her yıl planlandığı şekilde ve tarihlerde yapılmaması halinde erişim süresi 31.12.2024 tarihine kadar tanımlanacak olup 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle erişim kapatılacaktır. Ayrıca bu pakette Adli-İdari Hâkim Yardımcılığı Sınavında ekstra olarak yer alan Türkçe, Matematik ve Tarih dersi Offline kayıt olarak ilk kayıt olunduğunda hesaplara tanımlanacak olup, ilgili derslerin konu kaynakları, Akademi GYGK Soru Bankası da mevcut HMGS kaynakları yanında kargo ile gönderilecektir. 2024 yılında yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında 70 baraj puanının geçilememiş olması HMGS ile Adli-İdari Hâkim Yardımcılığı sınav tarihi arasında sistemin açık kalmasına engel değildir. Türkçe, Matematik, Tarih gibi derslerin kayıt olunduğu anda sunulması elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma ve iade hakkı olmaması ve eğitim kaynaklarının da aynı şekilde kargo ile gönderilmesi nedeniyle de kişi tarafından da iptal istenmesi mümkün değildir.

Aynı zamanda HMGS sınavının ertesi günü Hakimlik sınav müfredatı içinde olmayan dersler her bir adayın panelinden kaldırılacaktır.

İlkuzem 10.Yıl hediyesi kapsamında HMGS öğrencilerinin 2024 Eylül ayında yapılacak sınava kadar devam eden erişim sürelerini, 70 baraj puanını geçemeyen öğrenciler için Nisan ayında yapılacak HMGS’ye kadar erişim sürelerini devam ettirecektir. Bu imkan sadece HMGS gruplarında yer alan ve 70 baraj puanını geçemeyen öğrencilere sağlanacaktır. Erişimin 70 baraj puanının geçilememesi nedeniyle Nisan ayına kadar devam ettirilebilmesi için Eylül ayında yapılmış HMGS sonuç belgesinin kuruma ibrazı zorunludur.

d) 2023 yılı içerisinde Kaymakamlık online-offline eğitimleri ve/veya Kaymakamlık Kampı eğitim programlarını satın alan adayların erişim süresi 2023 yılında yapılacak sınav tarihine kadardır. Sınav tarihinden bir gün sonra her bir adayın panelleri kapatılacak olup erişim süreleri sona erecektir.

e) 2023 yılı içerisinde Adli-İdari Hakimlik online-offline eğitimleri ve/veya Hakimlik Kampı eğitim programlarını satın alan adayların erişim süresi 2023 yılında yapılacak sınav tarihine kadardır. Sınav tarihinden bir gün sonra her bir adayın panelleri kapatılacak olup erişim süreleri sona erecektir.

7.5- Derslerin ve eğitimin sağlıklı bir şekilde işlenmesine mani olan, disiplinsiz hareket eden ve grup dinamiğini etkileme nedeniyle sıklıkla şikâyete konu olan öğrenci bir kez uyarılacak, aynı davranışların devamı halinde İlkuzem’in sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklıdır. Sözleşmenin madde hükmünde belirtildiği üzere, kullanıcı sebebiyle feshedilmesi durumunda kullanıcıya ücret iadesi yapılmayacaktır.

7.6- Alınmış olan eğitim ve diğer dokümanlar, materyaller sadece alan kişiye özel panel olarak sunulmaktadır. İlkuzem’de alınan eğitimin indirilmesi, ilkuzemin sunduğu panel üzerinde kullanmak yerine farklı bir yerde depolanması, canlı eğitimler sırasında ekran kaydı alınması, ikinci kişilere kısmi veya tamamen kullandırılması, satılması, paylaşılması telif hakları kapsamında yasaktır. Alıcı eğitim içeriklerine yalnızca kendisine ait cihazlarla erişebilir, Kullanılan cihaz modeli ve IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır, Bu kapsamda çoklu cihaz kullanımı yasaktır. Bu hususların tespiti halinde ilgili hesap kapatılacaktır. Öğrencilere sunulan bu hizmetler dijital kodlarla söz konusu materyallerin üzerine işlenmiş durumdadır. Materyallerin hukuka aykırı olarak çoğaltılmasında sözleşme tarafı öğrenciye sunulan hizmete ait dijital kodlara rastlanılması veya bu durumun başka yollarla ispat edildiği durumda, öğrenciye karşı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şikayette bulunma ve hukuk mahkemelerinde tazminat davası açma ve diğer hukuki yollara başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, öğrenci kaydolduğu dönemki ücretin 20 katı ücreti cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7.7- Öğrenciye taahhüt edilen her şey ve bilinmesi gereken hususlar kayıt olunan ilkuzem.com ekranında ve işbu sözleşmede yer almaktadır. İşbu hükümler dışında şirket bünyesinde olduğu bilinen kişiler veya şirkete ait platformlarda, sosyal medya hesaplarında söylenen, paylaşılan şeyler sunulan hizmet kapsamında taahhüt yerine geçmez.

8) UYUŞMAZLIK ve YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için Tüketici işleminin yapıldığı veya Tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici işleminin yapıldığı veya Tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır. İlkuzemin alacaklı olduğu durumlarda İstanbul icra daireleri görevli ve yetkilidir.

9) YÜRÜRLÜK

İş bu sözleşmede İlkuzem’in yüklenmiş olduğu hizmet edimi, satın alınan eğitim programının bitimine kadar geçerli olup, bu tarihten itibaren İlkuzem’in ifa yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmaktadır. İlkuzem’in ifa yükümlülüğü ortadan kalktığı an itibariyle her bir tüketicinin erişebildiği alanlar erişime kapatılacaktır. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici sözleşmenin tüm koşullarını, taraflar açısından bağlayıcılığını kabul etmiş sayılır ve iş bu sözleşme sipariş tarihinden itibaren hüküm ve sonuç doğurur. SATICI : İlken Eğitim Yönetim Stratejik Danışmanlık Ltd. Şti. ALICI(“TÜKETİCİ”) : Tarih: