Hakkımızda

İLKUZEM, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi adına İstanbul Lider Kariyer Enstitüsü bünyesinde kurulmuş olup, yediden yetmişe bütün bireylerin gelişimlerini desteklemek, hayat boyu öğrenimlerine katma değer sağlamak amacıyla kurulmuştur.

İLKUZEM kurucu ve eğitmen kadrosu örgün ve uzaktan eğitimin tüm safhalarında girişimlerde bulunmuş, okul öncesinden üniversite destek eğitimlerine kadar birçok konuyla alakalı eğitim kurumları kurmuş bir kadrodan oluşmaktadır.

21.yy Türkiye’sinde her geçen gün eğitim faaliyetleri konularında daha uzman ve yeterli donanıma sahip minvalde hareket etmek gerekmektedir. Yapılan faaliyetlerde akademik bakış açısıyla hareket etmenin önemi çok daha ön plana çıkmıştır. Bu nedenle Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi akademik birikimi de bu anlamda öğrencilerin gelişimi noktasında katma değer yaratmaktadır.

Klasik bakış açılarıyla Türkiye’nin birçok yerinde eğitim sektöründe faaliyetler yürüten özel teşebbüsler mevcuttur. Fakat ne yazık ki yeni nesli ve yeni nesil teknolojileri kullanma noktasında problemler yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra ihtiyaçlar tam anlamıyla tespit edilememekte ve ihtiyaç tespiti yapılamadan eğitimler planlanmaktadır. Bu çerçevede gündeme alınmış eğitimler de ne yazık ki gelişime çok fazla destek verememekte ve bireylerde umutsuzluk hasıl olmaktadır.

Bugüne kadar birçok yenilikçi projelere imza atmış bir oluşumun uzaktan eğitim merkezi olarak sisteme dahil ettiğimiz ve edeceğimiz her bir eğitimi ön saha araştırmaları, anketler, ihtiyaç analizleri, sosyal medya geri bildirimleri vs. araştırmalar yaparak katılımcılara sunmaktayız. Bu araştırmalar ve çalışmalar neticesinde sunulan eğitimler hem gerçekçi hem de ihtiyaçların karşılığı olması sebebiyle katılımcıları motive etmektedir.

İLKUZEM PRENSİBİ;

İLGİ VE LİYAKATİ ÖNEMSEYEN, AKADEMİK DİSİPLİNLE HAREKET EDEN, KARİYERİ EĞİTİMLE NETİCELENDİREN MERKEZ: İLKUZEM