Hakkımızda

Özel İstanbul Lider Kariyer Uzaktan Öğretim Kursu, kısa adıyla İLKUZEM yediden yetmişe bütün bireylerin gelişimlerini desteklemek, hayat boyu öğrenimlerine katma değer sağlamak amacıyla kurulmuştur. İLKUZEM’in Hâkimlik ve Kaymakamlık sınavlarına hazırlanan öğrencilere Temel Hukuk ve İktisat alanlarında beceri kazandırmak başta olmak üzere ÖSYM’nin yapmış olduğu bu sınavlarda temel sınav becerisi kazandırmak en büyük misyonudur.

İLKUZEM kurucu ve eğitmen kadrosu örgün ve uzaktan eğitimin tüm safhalarında girişimlerde bulunmuş, okul öncesinden üniversite destek eğitimlerine kadar birçok konuyla alakalı eğitim kurumları kurmuş bir kadrodan oluşmaktadır.

21.yy Türkiye’sinde her geçen gün eğitim faaliyetleri konularında daha uzman ve yeterli donanıma sahip minvalde hareket etmek gerekmektedir. Yapılan faaliyetlerde Milli Eğitime bağlı olmanın yanında akademik bakış açısıyla hareket etmenin önemini de ihmal etmemektedir. Bu nedenle Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesiyle yapılan işbirlikleriyle akademik birikimi de bu anlamda öğrencilerin gelişimi noktasında katma değer yaratmaktadır.

Klasik bakış açılarıyla Türkiye’nin birçok yerinde eğitim sektöründe faaliyetler yürüten özel teşebbüsler mevcuttur. Fakat ne yazık ki yeni nesli ve yeni nesil teknolojileri kullanma noktasında problemler yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra ihtiyaçlar tam anlamıyla tespit edilememekte ve ihtiyaç tespiti yapılamadan eğitimler planlanmaktadır. Bu çerçevede gündeme alınmış eğitimler de ne yazık ki gelişime çok fazla destek verememekte ve bireylerde umutsuzluk hasıl olmaktadır.

Bugüne kadar birçok yenilikçi projelere imza atmış bir oluşum olarak sisteme dahil ettiğimiz ve edeceğimiz her bir eğitimi ön saha araştırmaları, anketler, ihtiyaç analizleri, sosyal medya geri bildirimleri vs. araştırmalar yaparak katılımcılara sunmaktayız. Bu araştırmalar ve çalışmalar neticesinde sunulan eğitimler hem gerçekçi hem de ihtiyaçların karşılığı olması sebebiyle katılımcıları motive etmektedir.

İLKUZEM PRENSİBİ;

İLGİ VE LİYAKATİ ÖNEMSEYEN, AKADEMİK DİSİPLİNLE HAREKET EDEN, KARİYERİ EĞİTİMLE NETİCELENDİREN MERKEZ: İLKUZEM