Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, ilgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak hakim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık ve noterlik stajına başlamak için, başarı şartı gerektiren bir sınavdır. Bu uygulamada hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri hukuk mesleği olarak kabul edilir.

Sınavlar test şeklinde yapılır.

Sınavlarda çoktan seçmeli en az yüz soru sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sınavların yapılma şekli ile sınavlara ilişkin diğer hususlar Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar girebilir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı fakültesine 24 Ekim 2019 tarihinden sonra kayıt yaptırmış ve 31 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olacakları kapsar.

 

Bu uygulamada hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri hukuk mesleği olarak kabul edilir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na nasıl çalışman gerektiği hakkında yardıma ihtiyacın varsa aşağıdaki videoya göz atabilirsin.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı hakkında henüz net tarih belirlenmedi. Fakat Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamalara göre 2024 yılının Eylül ayında ilk sınavın yapılacağını öngörüyoruz.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Hakim/Savcı Yardımcılığı Sınavı gibi örnek sınavları baz alarak yorumladığımızda; belirli bir sayıda olmak kaydıyla sınava birden fazla kez giriş yapılabileceğiniz öngörebiliriz. Sınava tekrar girilemeyeceği durumda, kişiler akademisyenlik veya kamu görevlerine yönelebilirler. 

Avukatlık Sınavı 2001 yılında yürürlüğe girmiş ve 2006 yılında kaldırılmıştır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, avukatlık stajını başlatmanın ön koşulu olduğu için – yani avukatlık mesleğini icra edebilmek için bu sınavdan geçer not almak gerektiği için – bazı kimseler bu sınavdan Avukatlık Sınavı olarak da bahsedebilirler.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında adaylar;

 • Anayasa Hukuku,
 • Anayasa Yargısı,
 • İdare Hukuku,
 • İdari Yargılama Usulü,
 • Medeni Hukuk,
 • Borçlar Hukuku,
 • Ticaret Hukuku,
 • Hukuk Yargılama Usulü,
 • İcra ve İflas Hukuku,
 • Ceza Hukuku,
 • Ceza Yargılama Usulü,
 • İş Hukuku,
 • Vergi Hukuku,
 • Vergi Usul Hukuku,
 • Avukatlık Hukuku,
 • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,
 • Türk Hukuk Tarihi, derslerinden sorumludur.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın soru sayısı henüz netleşmedi. Mevzuata göre sınavda çoktan seçmeli en az yüz soru sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Hakim/Savcı Yardımcılığı Sınavı gibi örnek sınavları baz alarak yorumladığımızda; belirli bir sayıda olmak kaydıyla sınava birden fazla kez giriş yapılabileceğiniz öngörebiliriz.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olabilmek için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekiyor. 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda şu an için mezuniyet puanı değerlendirmeye alınmayacak. Yalnızca sınavdan aldığınız puan geçerli olacak.

 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’ndan sorumluysanız (fakültenize 24 Ekim 2019 tarihinden sonra kayıt yaptırmış ve 31 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olacaksanız) Hakim/Savcı Yardımcılığı Sınavına girmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’ndan geçer not olan 70 puanı almanız gerekiyor.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’ndan sorumluysanız (fakültenize 24 Ekim 2019 tarihinden sonra kayıt yaptırmış ve 31 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olacaksanız) avukatlık stajınızı başlatabilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’ndan geçer not olan 70 puanı almanız gerekiyor. Dolayısıyla sınavdan sorumluysanız bu sınavı vermeden avukatlık yapamazsınız.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na kaç kez girilebileceği henüz belli olmadı. Fakat Hakim/Savcı Yardımcılığı Sınavı gibi örnek sınavları baz alarak yorumladığımızda; belirli bir sayıda olmak kaydıyla sınava birden fazla kez giriş yapılabileceğiniz öngörebiliriz.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2024 yılında yapılacak. Henüz sınav tarihi net olarak belli olmamış olsa da Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamalara göre 2024 yılının Eylül ayında ilk sınavın yapılacağını bekleyebiliriz.

Avukatlık Stajınızı başlatabilmeniz için öncelikle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’ndan geçer not olan 70 puanı almanız gerekiyor. Dolayısıyla önce Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na girip daha sonrasında stajınızı başlatabileceksiniz.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa olacak şekilde Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılır.

Şu anda Türkiye’de 100’ün üzerinde Hukuk Fakültesi var ve bu fakültelerde 85.000’in üzerinde öğrenci mevcut. Bu sayının hazırlık okuyanlar da dahil tüm sınıfları kapsadığını düşünürsek 20.000’in üzerinde öğrencinin 2024 yılında yapılacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na gireceğini düşünebiliriz.

 • 2023 yılı Eylül ayı itibariyle Hakim/Savcı olarak göreve başlayan Hakim/Savcı adayının ocak 2024 maaşı: 43.500 ₺
 • Stajını bitirip kura töreni ile ilk ataması yapılan Hakim/Savcının Ocak 2024 maaşı: 64.000 ₺
 • Sınıfa ayrılan Hakim/Savcının Ocak 2024 maaşı: 82.000 – 101.000 ₺
 • Emekli Hakim/Savcının Ocak 2024 maaşı: 51.000 ₺

Hakimlik sınavında adayların, %70 sınav puanı, %30 mülakat puanı olarak değerlendirmeye tabi tutulduğu gibi, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda da bu şekilde bir değerlendirme yapılma ihtimalini göz önünde bulundurmakta fayda var.

İdari Hakimlik için, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na benzer formatta olan bir İdari Yargı Ön Sınavı yapılacak. Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar İdari Yargı Ön Sınavı’na girebilirler.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar;

İdari Yargı Ön Sınavına, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa, İdari Yargı Ön Sınavı ise iki yılda en az bir defa olacak şekilde Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında ilgililerin;

 • Anayasa Hukuku,
 • Anayasa Yargısı,
 • İdare Hukuku,
 • İdari Yargılama Usulü,
 • Medeni Hukuk,
 • Borçlar Hukuku,
 • Ticaret Hukuku,
 • Hukuk Yargılama Usulü,
 • İcra ve İflas Hukuku,
 • Ceza Hukuku,
 • Ceza Yargılama Usulü,
 • İş Hukuku,
 • Vergi Hukuku,
 • Vergi Usul Hukuku,
 • Avukatlık Hukuku,
 • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,
 • Türk Hukuk Tarihi, alanlarındaki bilgileri ölçülür.

İdari Yargı Ön Sınavında ilgililerin;

 • Anayasa Hukuku,
 • Anayasa Yargısı,
 • İdare Hukuku,
 • Türk İdari Teşkilatı,
 • İdari Yargılama Usulü,
 • Medeni Hukuk,
 • Borçlar Hukuku (Genel hükümler),
 • Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,
 • Hukuk Yargılama Usulü,
 • Ceza Hukuku (Genel hükümler),
 • Ceza Yargılama Usulü,
 • Vergi Hukuku,
 • Vergi Usul Hukuku,
 • Maliye ve Ekonomi,
 • İmar ve Çevre Hukuku,
 • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, alanlarındaki bilgileri ölçülür.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, Hakimlik/Savcılık Sınavına girebilmek için ve vukatlık ile Noterlik stajlarını başlatabilmek için bir ön koşul sınavıdır. Dolayısıyla yüksek lisans yapmak için bu sınava girmenize gerek yok.

Eğer Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’ndan sorumlu değilseniz (fakültenize 24 Ekim 2019 tarihinden önce kayıt yaptırmış veya 31 Mart 2024 tarihinden önce mezun olacaksanız) bu sınava girmenize gerek olmadan istediğiniz tarihte avukatlık stajınızı başlatabilirsiniz.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’ndan muaf olup olmadığınızdan emin olamıyorsanız aşağıdaki Muafiyet Ağacı tablomuzu inceleyebilirsiniz.

HMGS Muafiyet