5 Sene Üst Üste Türkiye 1.si

Hukuk Meslekleri Akademisi, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na hazırlanan adayları desteklemek, hukuk meslekleri alanında beceriler ve temel sınav becerisi kazandırmak ve hayat boyu öğrenimlerine katma değer sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hakkında

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) Nedir?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için, başarı şartı gerektiren bir sınavdır. Bu uygulamada hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri hukuk mesleği olarak kabul edilir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na Kimler Girebilir?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar girebilir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı‘ndan Kimler Sorumludur?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma şartı, ilgili yükseköğretim kurumlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kayıt yaptıranlar hakkında uygulanır.
“Ancak başarılı olma şartı, 24/10/2019 tarihinden sonra ilgili yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden önce mezun olanlar bakımından uygulanmaz.”
Dolayısıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren hukuk fakültelerine kayıt yaptıran kişiler bu sınava tabi tutulacaktır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda Adaylar Hangi Derslerden Sorumludur?

Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı ,İdare Hukuku ,İdari Yargılama Usulü ,Medeni Hukuk ,Borçlar Hukuku ,Ticaret Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İş Hukuku, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Avukatlık Hukuku ,Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ,Türk Hukuk Tarihi

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Ne Sıklıkla Yapılır?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa olacak şekilde, Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın Başarı Sistemi Nasıldır?

Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli en az yüz soru sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sınavların yapılma şekli ile sınavlara ilişkin diğer hususlar Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı İle İlgili Merak Ettikleriniz

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Eğitim Programları

Yeni
Hukuk Meslekleri Akademisi
34,000₺ 22,850₺
İdari Yargı Ön Sınavı (6 Temmuz 2024)
Canlı Ders
34,000₺ 22,850₺
Yeni
Hukuk Meslekleri Akademisi
34,000₺ 22,850₺
Hakim / Savcılık + HMGS (29 Haziran)
Canlı Ders
34,000₺ 22,850₺
Yeni
Hukuk Meslekleri Akademisi
32,000₺ 20,850₺
Avukatlık İçin HMGS (29 Haziran)
Canlı Ders
32,000₺ 20,850₺
Hukuk Meslekleri Akademisi
34,000₺ 22,850₺
Hakim / Savcılık + HMGS (20 Nisan)
Canlı Ders
29 Klasör
34,000₺ 22,850₺
Hukuk Meslekleri Akademisi
32,000₺ 20,850₺
Avukatlık İçin HMGS (20 Nisan)
Canlı Ders
32,000₺ 20,850₺

Hukuk Meslekleri Akademisi Neler Sunuyor?

610 Saat Online Eğitim
Hakimlik Savcılık için HMGS Kurslarımız 610 saat, Avukatlık için HMGS Kurslarımız 516 saat canlı eğitim.

Sınırsız İzleme
Kayıtlı ders videolarını sınava kadar sınırsız izleme şansı

Güçlü Rehberlik Desteği
Geliştirdiğimiz eğitim sistemi ile her daim destek.

Ücretsiz Kaynaklar
Türkiye birincisi ve yüzlerce derece çıkarmış Akademi kadrosu tarafından hazırlanan kaynaklar.

Yıldız Kadro
2019, 2020, 2021 ve 2022 Türkiye Birincisi ve yüzlerce derece çıkaran Akademi kalitesi.

Sınava Kadar Erişim

Sınav gününe kadar sınırsız erişim.

Hızlandırma Seçeneği
Videoları hızlandırma seçeneği ile kayıtlı dersleri daha hızlı bitirme imkanı.

Kolay Kullanımlı Panel
Daha verimli kullanılabilmesi için optimize edilmiş kolay kullanımlı panel.

Mülakat Teknikleri Eğitimi
Yılların tecrübesi ile sadece sınavda değil sınav sonrası mülakatlarda da destek.