Kaymakamlık Sıkça Sorulan Sorular

KAYMAKAMLIK SIKÇA SORULAN SORULAR

KAYMAKAMLIK SINAVINDA HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU GELİR?

Türkçe (14),

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4),

Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ,

Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ,

Anayasa Hukuku (13) ,

İdare Hukuku (18) ,

Türkiye’nin İdari Yapısı (14) ,

Türkiye’de Mahalli İdareler (9) ,

Mikro-Makro İktisat (12)

 

TOPLAM SORU SAYISI VE SINAV SÜRESİ NEDİR?

Olmak üzere toplamda 100 soru vardır ve sınav süresi 150 dakikadır.

4 yanlış bir doğruyu götürür.

 

MÜLAKATLARA KATILABİLMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAM GEREKİR?

Mülakatlara katılabilmek için adayların 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması ve bakanlık tarafından ilan edilen kadronun 4 katı olan sıralamaya girmeleri gerekmektedir. Örneğin; 2021 yılı kaymakamlık için ilan edilen kadro sayısı 110 kişidir ve puan sırasına göre sıralanan ilk 440 adayın mülakatlara çağırılması gerekmektedir. Aynı zamanda son aday ile aynı puanı alan adaylarda mülakatlara çağırılmaktadır. Buradan hareketle 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı sınav sonucuna göre 471 aday mülakatlara çağırılmıştır.

 

KAYMAKAMLIK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Kaymakamlık sınavına başvuru yapabilmek için adayların; üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerin herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip diğer bölümlerden ya da hukuk fakültesinden mezun olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ve tarih bölümlerinde en az 4 yıllık lisans eğitimlerini yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir.

 

KAYMAKAMLIK STAJI SÜRESİ NE KADARDIR VE SÜREÇ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Kaymakam adaylarının staj süreleri toplamda 3 yıldır. Kaymakam Adayları Yönetmeliğine göre staj sürelerinin dağılımı şu şekildedir; İl Merkez Stajı 2 ay, Kaymakam Refikliği Stajı 3 ay, Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay, Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) 4 ay, Yurtdışı Stajı 12 ay, Kaymakam Vekilliği Stajı 9 ay, Kaymakamlık Kursu 4 ay.

Kaymakam Adayları adaylık süreleri boyunca “Kaymakamlık Tezi” hazırlamak ve Tez Değerlendirme Komisyonuna sunmak zorundadırlar. Hazırlamaları gereken tezin konusu ve süresi bakanlık tarafından belirlenmekte ve Kaymakam Adaylarına bildirilmektedir. Tezleri başarılı olarak kabul edilen ve staj sürelerini tamamlayan adaylar gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra Kaymakam olarak atanırlar. Tez Değerlendirme Komisyonu tarafından başarısız görülen tezler en geç bir ay içerisinde yeniden hazırlanıp komisyona sunulur. İkinci kez başarısız görülen, belirlenen konu dışında tez konusu seçen, tezi zamanında teslim etmeyen veya mazeretsiz olarak tezini sunmayan adaylar başarısız olarak değerlendirilir ve adayların adaylıkları bir sonraki Kaymakamlık Kursuna kadar devam eder. Bu süre içerisinde adaylar, bakanlık tarafından belirlenecek yeni bir konuda yeni bir tez hazırlamak zorundadırlar. Adayların hazırladıkları ikinci tez, değerlendirme komisyonu tarafından yine başarısız olarak kabul edilirse Kaymakam adaylığından Bakanlığın Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve atanırlar.

 

KAYMAKAMLIK SINAVI SENEDE KAÇ KEZ VE HANGİ AYLARDA YAPILIYOR?

Kaymakamlık sınavları genellikle yılda 1 kez ve Eylül-Aralık ayları arasında yapılmaktadır. 2015 yılında Mart ayında ve 2021 yılında ise Temmuz ayında yapılmıştır. Son 7 yıla ait sınav tarihleri ise şu şekilde:

28 Mart 2015

17 Aralık 2016

9 Eylül 2017

2 Eylül 2018

9 Kasım 2019

18 Ekim 2020

10 Temmuz 2021

 

KAYMAKAMLIK ALIM SAYISI KAÇTIR?

Kaymakamlık alım sayısı yıllara göre bir artış göstermekle birlikte son olarak 2021 yılında 110 kişilik bir kadro açılmıştır. Kaymakamlık mülakatlarına çağrılan kişi sayısı alım sayısının 4 katına denk düşmektedir.

 

Son 7 yıla ait kadro sayısı ise şu şekildedir:

2015 – 60 kişi

2016 – 100 kişi

2017 – 100 kişi

2018 – 100 kişi

2019 – 100 kişi

2020 – 100 kişi

2021 – 110 kişi

 

KAYMAKAMLIK SINAVINA BAŞVURMAYI UNUTTUM NE YAPABİLİRİM?

Sınava zamanında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru hakkı İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bakanlığın çıkardığı başvuru kılavuzu içerisinde geç başvuru tarihi belirtilmektedir. Geç başvuru yapan adaylar belirlenen tarihte başvuru yapmak ve aynı gün gece 23.59’a kadar başvuru ücretlerini yatırmak zorundadırlar. Geç başvuru ücretleri, ilk başvuruda belirtilen tutarın %50 fazlasıdır. Örneğin; 2021 yılı kaymakamlık sınavı ilk başvuru ücreti 250 TL iken; geç başvuru ücreti bu miktarın %50 fazlası olan 375 TL olarak belirtilmiştir.

 

KAYMAKAMLIK SINAVINA VE/VEYA MÜLAKATLARINA GİRMEDEN KAYMAKAM OLUNABİLİR Mİ? CUMHURBAŞKANI KAYMAKAMLIK SINAVINA VE/VEYA MÜLAKATINA GİRMEYEN BİRİNİ KAYMAKAM OLARAK ATAYABİLİR Mİ? CUMHURBAŞKANI KAYMAKAM ATAMASI YAPABİLİR Mİ?

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Kaymakamların atamaları, çeşitli koşulları sağlamak kaydıyla, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanabilir. Dolayısıyla sınav ve/veya mülakat gerekmeksizin Kaymakam ataması gerçekleştirilebilir. Atama için aranan şartlar ise kararnamede şöyle listelenmiştir: …a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak. b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. c) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak. ç) İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeliklerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak…

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.3.pdf

KAYMAKAMLIK MÜLAKAT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUR VE NASIL SORULAR SORULUR?

Komisyon, Personel Genel Müdürü, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı ve İller İdaresi Genel Müdürü olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır. Mülakat soruları; Kaymakamlık sınavı müfredatında yer alan ders konularından, gündeme dair konulardan, hedefleriniz nedir vs. gibi sorular gelebilir. Soruların amacı hem bilgi seviyenizi ölçmek hem de muhakeme, beceri, bir konuyu kavrayabilme, kendini ifade edebilme gibi yeteneklerinizi değerlendirmektir.

 

KAYMAKAMLIK SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Kaymakamlık sınavında her 1 net 1 puan değerindedir ve sınavda standart sapma hesaplanmaz. Ayrıca kaymakamlık sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Bu nedenle cevaplayamadığınız soruları boş bırakmakta yarar vardır.

 

KAYMAKAMLIK SINAVINA BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN MEZUN OLMAK GEREKLİ MİDİR?

Kaymakamlık sınavına başvuru yapabilmeniz için mezun olmanız gerekmektedir. E-devlet ve/veya YÖKSİS sistemlerinde mezun olduğunuzu gösteren bir belgeye erişim sağlayabiliyorsanız Kaymakamlık sınavına başvuru yapabilirsiniz.

 

KAYMAKAMLIK SINAVINA GİREBİLMEK İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI?

Kaymakamlık sınavına girebilmek için 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Örneğin; 2021 Kaymakamlık sınavına en fazla 1986 doğumlular girebiliyor. 1986 yılından önce doğanlar sınava giremezler.

 

AİLEMDEN BİRİNİN ADLİ SİCİL KAYDI OLMASI KAYMAKAM OLABİLMEK İÇİN ENGEL Mİ?

Güvenlik soruşturması detaylı olarak yapılmaktadır ancak soruşturma kapsamında kişinin eşi ve birinci derece kan ve kayın hısımlarını içeren madde güvenlik soruşturmasından kaldırılmıştır. Soruşturmalar artık kişisel olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla aileden birinin sicil kaydı olması kaymakam olabilmenizin önünde bir engel değildir. Sınava girecek adayın adli sicil kaydı olmaması kaymakam olması için yeterlidir.

Konuyla ilgili; 17 Nisan 2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması Kanunu’na https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210417-1.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

 

KAYMAKAMLAR STAJ SÜRECİNDE MAAŞ ALIRLAR MI?

Kaymakam adayları staj süreci boyunca stajyer kaymakam maaşı alırlar. Verilecek ücret bakanlık tarafından belirlenmektedir.

 

Ö.F. MEZUNU KAYMAKAMLIK SINAVINA GİREBİLİR Mİ?

Evet. Açıköğretim Fakültesi mezunlarının sınava girmesinde bir engel yoktur. Gerekli bölümlerden mezun olan kişiler sınava girebilirler.

 

KAYMAKAM OLABİLMEK İÇİN REFERANSIMIZ OLMALI MI?

Yönetmeliğe göre kaymakam olabilmeniz için herhangi bir referansınız olmasına gerek yoktur.

 

KAYMAKAMLIK SINAVINA GİREBİLMEK KPSS ŞARTI ARANIYOR MU?

Yönetmeliğe göre kaymakamlık sınavına girebilmek için KPSS şartı aranmamaktadır.

 

KAYMAKAMLIKTA ASKERLİK ŞARTI ARANIYOR MU?

Kaymakamlık sınavına girecek adaylar için askerlik şartı bulunmaktadır. Yönetmeliğin bu yöndeki kararı ise şöyle ifade edilmiştir; “Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak”. Yani son tahlilde Asker kaçağı olmadığımız durumda başvuru sorunu bulunmamaktadır.

 

ÜNİVERSİTE 1-2-3. SINIFTAYIM, KAYMAKAM OLMAK İSTİYORUM. SINAVA ŞİMDİDEN HAZIRLANMALI MIYIM?

Üniversitelerin 1.,2. ve 3. sınıflarında eğitim gören öğrencilerin kaymakamlık sınavlarına şimdiden hazırlanmasını tavsiye etmiyoruz. Okul döneminizde sınav için yeterli altyapıya sahip olacaksınız. Ayrıca kaymakamlık sınavı üniversite mezunu şartı aradığı için mezun olmadan önce sınava giremezsiniz. Biz fakültelerinin son sınıflarında okuyan ve mezun aşamasındaki öğrencilerin sınava hazırlanmaya başlamasını daha uygun buluyoruz. Ancak yine de bir yerden başlamak istiyorsanız genel kültür-genel yetenek alanındaki derslerden başlamanız daha doğru olacaktır.

 

KAYMAKAMLIK MÜLAKATLARI NEREDE YAPILMAKTADIR?
Kaymakamlık mülakatları Ankara’da İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü binasında yapılmaktadır.

 

KİLOM, BOYUM, SAĞLIK PROBLEMLERİM VE/VEYA FİZİKSEL ENGELİM KAYMAKAM OLMAMA ENGEL Mİ?

Kaymakamlık mülakatını başarı ile geçtiyseniz tam teşekküllü hastaneden görevinizi yapmaya engel bir durum olmadığını belirten bir sağlık raporu almanız istenecektir. Eğer sağlık problemleriniz veya fiziksel engeliniz varsa bu rapor doğrultusunda değerlendirilecektir. Bunun yanında kilonuz, boyunuz, gözlük kullanmanız, köse veya kel olmanız gibi fiziksel özellikleriniz kaymakam olmanızın önünde bir engel değildir.