Adli - İdari Hakimlik
Puan Hesaplama Aracı

Alan Bilgisi (70 Soru)
Doğru Sayısı*
Genel Yetenek - Genel Kültür (30 Soru)
Doğru Sayısı*
Sonuç
* Hakimlik sınavlarında yanlış doğruyu götürmemektedir.
* Puan hesaplamada standart sapma dahil edilmemiştir. Çünkü her sınavın standart sapması farklıdır.