Avukatlık İçin HMGS
(2 Aralık – Hafta Sonu)

24 Ekim 2019 tarihi itibariyle Hukuk Fakültesine kayıt yapmış öğrenciler eğer 31 Mart 2024 tarihi sonrasında mezun oluyorlarsa Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına girmek zorundadır.
24 Ekim 2019 tarihinde resmî gazetede yayımlanan 7188 sayılı kanununun 5.Maddesinde hukuk meslekleri belirtilmiştir. İlgili maddede Hakimlik, Savcılık, Avukatlık ve Noterlik meslekleri hukuk mesleği olarak kabul edilmiştir.
Hukuk Fakültesi’nden mezun olup Avukat olmak isteniyorsa, mezun olunacak yıl yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından 70 baraj puanını geçilmek zorunludur. 70 barajı geçildikten sonra kişi dilediği Baroda Avukatlık stajını başlatabilecektir. HMGS dışında başka bir sınava veya mülakata girme zorunluluğu yoktur.
24 Ekim 2019 tarihi sonrasında fakültesinden mezun olan bir öğrenci eğer Hâkim/Savcı olmak istiyorsa, öncelikli olarak HMGS’ye girecek ve 70 baraj puanını geçecektir. Bu sayede Hâkim/Savcı Yardımcılığı Sınavına girme hakkı elde edecektir. Dolayısıyla Hâkim/Savcılık mesleği için 2 aşamalı bir sınav var diye düşünebiliriz. Hâkim/Savcı Yardımcılığı ve mesleğe dair merak edilen her konuda Akademi danışmanlarından destek alabilirsiniz.
24 Ekim 2019 tarihinde resmî gazetede yayımlanan 7188 sayılı kanunda bu duruma da açıkça yer verilmiştir. İİBF ve SBF gibi fakülteler başta olmak üzere programlarında yeterince hukuk derslerine yer verilmiş bölümlerden mezun olan öğrenciler İdari Hâkim olabilmektedir. Bunun için öncelikli olarak öğrenciler HMGS’ye benzer bir sınav olan İdari Yargı Ön Sınavına girmek zorundadır. Bu sınavdan 70 baraj puanı geçildikten sonra yapılacak ilk İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı sınavına girilebilmektedir.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, yılda en az 1 defa, İdari Yargı Ön Sınavı ise 2 yılda en az 1 defa olacak şekilde Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre ÖSYM tarafından yapılmaktadır.
Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli en az 100 soru sorulur.
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında ilgililerin; a) Anayasa Hukuku, b) Anayasa Yargısı, c) İdare Hukuku, d) İdari Yargılama Usulü, e) Medeni Hukuk, f) Borçlar Hukuku, g) Ticaret Hukuku, h) Hukuk Yargılama Usulü, ı) İcra ve İflas Hukuku, i) Ceza Hukuku, j) Ceza Yargılama Usulü, k) İş Hukuku, l) Vergi Hukuku, m) Vergi Usul Hukuku, n) Avukatlık Hukuku, o) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, ö) Türk Hukuk Tarihi, alanlarındaki bilgileri ölçülür.
İdari Yargı Ön Sınavında ilgililerin; a) Anayasa Hukuku, b) Anayasa Yargısı, c) İdare Hukuku, d) Türk İdari Teşkilatı, e) İdari Yargılama Usulü, f) Medeni Hukuk, g) Borçlar Hukuku (Genel hükümler), h) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, ı) Hukuk Yargılama Usulü, i) Ceza Hukuku (Genel hükümler), j) Ceza Yargılama Usulü, k) Vergi Hukuku, l) Vergi Usul Hukuku, m) Maliye ve Ekonomi, n) İmar ve Çevre Hukuku, o) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, alanlarındaki bilgileri ölçülür.
Kursu al
Kontenjan: 12 Kişi
Klasör: 168
Eğitim Türü: Canlı Ders
Avukatlık İçin HMGS
(2 Aralık – Hafta Sonu)
Fiyat:
32,000₺ 20,850₺