Kaymakamlık Offline / İdare Hukuku ve İdari Teşkilat – Recep Hoca

Sınav Hakkında

SON 7 SINAVDAKİ ALIM SAYILARI

Sınav Tarihi Alım Sayısı Soru Sayısı Açıklama
10 Temmuz 2021 110 100 Sınav Test Usulü sınav formatında uygulanmıştır.
18 Ekim 2020 100 100 Sınav Test Usulü sınav formatında uygulanmıştır.
9 Kasım 2019 100 100 Sınav Test Usulü sınav formatında uygulanmıştır.
2 Eylül 2018 100 100 Sınav Test Usulü sınav formatında uygulanmıştır.
9 Eylül 2017 100 40 Sınav Açık Uçlu sınav formatında uygulanmıştır.
17 Aralık 2016 100 40 Sınav Açık Uçlu sınav formatında uygulanmıştır.
28 Mart 2015 60 50 Açık Uçlu ve KPSS giriş şartı aranmadan uygulanan ilk sınavdır.

SINAV ŞEKLİ VE SÜRESİ (10 TEMMUZ 2021 SINAVINA GÖRE)

Saat Soru Say. Süre Açıklama
10.15 100 150 dk Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Psikoloji, Sosyoloji ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar başvurabilecektir.

SORU DAĞILIMLARI

DERSLER SORU SAYISI
Türkçe 14
Tarih 4
Türkiye Ekonomisi 10
İnsan Hakları 6
Anayasa Hukuku 13
İdare Hukuku 18
Türkiye İdari Yapısı 14
Mahalli İdareler 9
Ekonomi 12
TOPLAM 100 soru

BAŞVURU KOŞULLARI

Kaymakamlık Sınavına başvurabilmek için;
Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;
Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.
1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.
01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Kaymakamlık Offline / İdare Hukuku ve İdari Teşkilat – Recep Hoca
Fiyat:
450₺